Yhteystiedot

Multi-Link Terminals Ltd Oy
Linnoitustie 6 C
02600 ESPOO
Tel + 358 207 460 200
Fax + 358 207 460 260
Email mlt(at)mlt.fi

Uutiset

24.5.2018Multi-Link Terminals Ltd Oy:n tietosuojaselosteLue lisää »24.5.2018Juhannuksen aukioloajat 2018Lue lisää »28.4.2018Vapun ja helatorstain aukioloajat 2018Lue lisää »26.3.2018Pääsiäisen aukioloajatLue lisää »30.1.2018AKT:n poliittinen mielenilmaus 2.2.2018Lue lisää »21.12.2017Vuoden 2018 hinnastot julkaistuLue lisää »

  

ASIAKASTIEDOTE

7.11.2008

SATAMATOIMINTOJEN SIIRTYMINEN VUOSAAREN SATAMAAN

Arvoisa asiakkaamme!

Multi-Link Terminals Ltd Oy:n satamatoiminnot tulevat siirtymään uuteen Vuosaaren satamaan asteittain 17.11.2008-29.11.2008 välisenä aikana. Varsinainen laivaliikenne Vuosaaren satamassa alkaa 24.11.2008, mutta toimintoja Länsisatamasta siirretään sinne jo ennen sitä. Ohessa listattuna tarpeellisia tietoja toimintojen siirtymiseen liittyen. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

1. Asiakaspalvelupiste

VUOSAARI

- Multi-Link Terminals Ltd Oy asiakaspalvelupiste Gatehouse (V1)-rakennuksessa avataan maanantaina 24.11.2008 kello 0700.

- Avoinna 24.11.2008 alkaen arkisin 0700-2200 ja lauantaisin 0700-1500.

- Huomio! Terminaali-ilmoituksien vastaanottaminen ja kulkulupien myöntäminen 24.11.2008 alkaen Vuosaaren palvelupisteestä! Katso alhaalta tarkemmin.

- Osoite Multi-Link Terminals Ltd Oy, Gate A, Komentosilta 1, Vuosaaren satama, 00980 HELSINKI

- Sähköposti helsinki.gate@mlt.fi

- Puhelin +358 (0)207 460 221 (24.11.2008 alkaen)

- Fax +358 (0)207 460 231 (24.11.2008 alkaen)

LÄNSISATAMA

- Avoinna 29.11.2008 asti arkisin 0700-2200 sekä lauantaisin 0700-1500.

- Huomio! Vuosaaren satamaan saapuvien lastiyksiköiden terminaali-ilmoituksien vastaanottaminen ja kulkulupien myöntäminen Länsisataman palvelupisteestä 24.11.2008 saakka! Katso alhaalta tarkemmin.

- Sähköposti ktl@mlt.fi (29.11.2008 asti)

- Puhelin +358 (0)207 460 299 tai +358 (0)207 460 298 (29.11.2008 asti)

- Fax +358 (0)207 460 204 (29.11.2008 asti)

2. Kontrollipiste

VUOSAARI

- Niinisaaren Portti (VL25) aloittaa miehitetyn toimintansa 24.11.2008 klo 0700. Sitä ennen portilla ei ole miehitystä ja asennustyöt saattavat olla vielä keskeneräisiä.

- 24.11.2008 alkaen normaali työaika arkisin 0700-2200 ja lauantaisin 0700-1500.

- Puhelin +358 (0)207 460 225 (24.11.2008 alkaen).

LÄNSISATAMA

- Toimii Länsisatamassa asiakaspalvelupisteen (KTL) yhteydessä.

- Toiminnot lakkautetaan lauantaina 29.11.2008 kello 1500.

- Yhteystiedot samat kuin Länsisataman palvelupisteessä.

3. Konttiterminaali (KTV)

VUOSAARI

- Vientikonttien vastaanottaminen 3.11.2008 alkaen arkisin 0700-1800. Lauantaisin suljettu.

- 24.11.2008 alkaen normaali työaika arkisin 0700-2200 ja lauantaisin 0700-1500.

- Arkisin kello 2200 ja lauantaisin kello 1500 jälkeen saapuvista tai lähtevistä yksiköistä

ilmoitettava aina ennalta erikseen Gatehousen asiakaspalvelupisteeseen!

LÄNSISATAMA

- Vientikonttien vastaanottaminen 22.11.2008 kello 1500 asti normaalisti.

- Tuontikonttien luovuttaminen 29.11.2008 asti.

- Avoinna arkisin 0700-2200 sekä lauantaina 29.11.2008 kello 1500 asti, jonka jälkeen konttiterminaalitoiminnot Länsisatamassa lakkautetaan.

4. Laivaoperaatiot

VUOSAARI

- Aloitetaan normaalisti 24.11.2008 alkaen.

- Normaali työaika arkisin 0645-2242 ja lauantaisin 0645-1530.

- Mahdolliset ylityöt tilattava erikseen.

LÄNSISATAMA

- Laivaoperaatiot Länsisatamassa lakkautetaan 24.11.2008 mennessä

5. Tuotannonohjaus

VUOSAARI

- Sijainti Vuosaari Service Center (V20) rakennuksen 4. kerros

- Aloittaa toimintansa 24.11.2008 alkaen kello 0645.

- Avoinna arkisin 0645-2242 ja lauantaisin 0645-1530.

- Osoite Multi-Link Terminals Ltd Oy, V20, Satamakaari 35 C, Vuosaaren satama, 00980

HELSINKI

- Sähköposti tower@mlt.fi (pysyy samana)

- Puhelin +358 (0)207 460 220 (24.11.2008 alkaen)

- Fax +358 (0)207 460 232 (24.11.2008 alkaen)

LÄNSISATAMA

- Tuotannonohjaus Länsisatamassa lakkautetaan 24.11.2008 mennessä.

- Sähköposti tower@mlt.fi (säilyy Vuosaaressa samana)

- Puhelin +358 (0)207 460 293 (29.11.2008 asti)

- Fax +358 (0)207 460 294 (29.11.2008 asti)

KULKULUPIEN MYÖNTÄMINEN JA LASTITIETOJEN ENNALTA ILMOITTAMINEN

Vuosaaren satamassa on käytössä automaattinen kulunvalvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuustasoa sekä yksinkertaistaa ja tehostaa ajoneuvojen asiointia konttiterminaalissa.

Kaikki Vuosaaren konttiterminaalissa asioivat ajoneuvot, jotka tuovat tai noutavat lastiyksikköä, tarvitsevat Multi-Link Terminals Ltd Oy:n myöntämän kertaluontoisen tai määräaikaisen kulkuluvan maanantaista 10.11.2008 lähtien.

 Jokaisesta noudettavasta tai tuotavasta yksiköstä on toimitettava asianmukaisesti täytetty terminaali-ilmoitus Vuosaaren konttiterminaalin palvelupisteeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen ajoneuvon saapumista satamaan, jotta ennakkoluvitus ja lastitietojen ennalta syöttäminen tietojärjestelmään on mahdollista. Ajoneuvon ja lastitietojen ennalta toimittaminen mahdollistaa ajoneuvon suoran kulun Multi-Link Terminals Ltd Oy:n omalle kontrollipisteelle ja sen jälkeen konttiterminaalin nostoalueelle.

Kulku kontrollipisteelle on opastettu valo-opastein ja liikenneopastein.

Ne ajoneuvot, jotka noutavat tai tuovat vaarallisia aineita sisältäviä yksiköitä tai yksiköihin liittyy tulliasiakirjoja menevät aina ensiksi Gatehousen palvelupisteeseen!

Vaarallisia aineita sisältävällä vientiyksikölle on tehtävä lisäksi ennakkoilmoitus Helsingin Sataman VA-järjestelmään ennen yksikön saapumista satamaan. Tuontiyksikön ennakkoilmoitus muodostuu automaattisesti saapuvan laivan manifestitiedostoista. Lisätietoja Helsingin Sataman uudesta VAjärjestelmästä löytyy Helsingin Sataman internet-sivulta

http://www.portofhelsinki.fi/VAjarjestelma/.

Jos saapuvalle ajoneuvolle ei ole voitu tehdä kulkulupaa ennalta kulunvalvontajärjestelmään, ohjataan ajoneuvo automaattisesti Gatehouse-rakennuksen palvelupisteeseen, jossa kulkulupa myönnetään. Gatehousen paikoitustila on hyvin rajallinen ja siksi turhia käyntejä Gatehousen palvelupisteessä olisi hyvä välttää.

Jos ajoneuvo kulunvalvontajärjestelmän opastuksista huolimatta yrittää pyrkiä ilman kulkulupaa suljetulle satama-alueelle, ei Helsingin Sataman operoiman porttialue Gate A:n puomit avaudu ja ajoneuvo ohjataan Port Infoon. Port Info ei myönnä kulkulupia vaan ajoneuvo ohjataan takaisin Gatehousen palvelupisteelle. Kulunvalvontajärjestelmä ei välttämättä kykene tunnistamaan ajoneuvoa vaikka kulkulupa olisikin voimassa, jos ajoneuvon rekisterikilvet ovat likaiset.

MULTI-LINK TERMINALS LTD OY